Progen d.o.o.
Nikole Tesle 4
20000 Dubrovnik Hrvatska
OIB: 09223308974

Tel: +385 20 358-333
Fax: + 385 20 358-332
Mob: +385 99 2275111
e-mail: info@progen.hr

IBAN: HR1124840081102535810Stara Jezgra Dubrovnika Kuće Stanovi Hoteli Poslovni prostori Zemljišta Najam Projekti

    Zakon i pravna pitanja

U Hrvatskoj ima mnoštvo pravnih odredbi i zakona koji se odnose na kupoprodaju nekretnina ili su u svezi s nekretninama. U kratkim crtama pokušat ćemo Vam dati odgovore na najčešća pitanja vezana za kupoprodaju nekretnina. Ukoliko imate pitanja na koja ovdje niste našli odgovore slobodno se direktno obratite agenciji s Vašim upitima.

DA LI STRANI DRŽAVLJANI MOGU KUPOVATI NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
Mogu, ali uz suglasnost koju izdaje Ministarstvo pravosuđa RH. Ovakve izjave o suglasnosti izdaju se državljanima onih zemalja s kojima je Hrvatska potpisala ugovor o reciprocitetu, a u iznimnim slučajevima i državljanima drugih zemalja.
Procedura za pribavljanje izjave o suglasnosti je slijedeća: kada strani državljanin odluči kupiti nekretninu u Hrvatskoj prvo mora potpisati kupoprodajni ugovor s prodavateljem nekretnine. U ovoj fazi ugovor se ne mora ovjeriti kod javnog bilježnika. Kada Ministarstvo izda kupcu izjavu o suglasnosti, strani državljanin ima pravo uknjižiti nekretninu na svoje ime u Gruntovnici Općinskog suda i tada plaća porez na kupnju nekretnine. Strani državljani koji otvore ili imaju već otvoreni d.o.o. u Hrvatskoj mogu kupovati nekretnine na ime firme tj. d.o.o.

DA LI JE STRANIM DRŽAVLJANIMA DOZVOLJENA PRODAJA NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
Strani državljani bilo pravne ili fizčke osobe mogu bez ikakvog ogranićenja prodavati nekretnine u Hrvatskoj.

KOJI JE IZNOS POREZA NA KUPNJU NEKRETNINE U HRVATSKOJ?
Republika Hrvatska ima jedinstven iznos poreza od 5% na kupnju svih vrsta nekretnina i transakcija koje se na to odnose. Porez se definira temeljem prodajne cijene nekretnine navedene u kupoprodajnom ugovoru i procjenom vrijednosti te nekretnine od strane ovlaštenog sudskog procjenitelja/vještaka u području u kojem se nalazi predmetna nekretnina. Prema zakonu porez na kupnju nekretnine plaća kupac ili prodavatelj za kupca ukoliko su ugovorne stranke suglasne s tim.

KOJI JE IZNOS POREZA U SLUČAJU ZAMJENE NEKRETNINE?
Isto 5%, ali ovdje oba vlasnika nekretnina koje se zamjenjuju plaćaju 5% od vrijednosti njihovih nekretnina na ime poreza.

KADA SE MORA PLATITI POREZ NA PRODAJU NEKRETNINA ?
Nakon zaključenja i ovjeravanja kupoprodajnog ugovora obveza kupca je da podnese kopiju ugovora u lokalnu ispostavu porezne uprave u roku od 30 dana od ovjeravanja iste u javnobilježničkom uredu. Javno bilježnički ured također po službenoj dužnosti dostavlja jednu kopiju kupoprodajnog ugovora poreznoj upravi. Obveza kupca je da plati iznos poreza određenog od strane porezne uprave u roku od 15 dana od dana primitka odluke o točnom iznosu poreza od porezne uprave. Ukoliko porez nije plaćen u zakonski predviđenom roku , obračunavaju se zatezne kamate za svaki dan neplaćanja preko zakonskog roka.

DA LI PRODAVATELJ MORA PLATITI POREZ KADA PRODAJE SVOJU NEKRETNINU?
Ne. Mora platiti porez samo u slučaju ako nekretninu proda u roku od tri godine od njene kupnje ili ako je proda po cijeni višoj od one po kojoj ju je sam kupio. U tom slučaju prodavatelj mora platiti 35% poreza na dohodak na postignutu razliku u cijeni nekretnine /kupovna i prodajna cijena/ uvećan za iznos prireza na porez koji je različit u svakom gradu.

MORA LI KUPAC /ZAJEDNO SA PRODAVATELJEM/ OVJERITI SVOJ POTPIS NA KUPOPRODAJNOM UGOVORU?
Može, ali nije obvezan.

KOLIKI IZNOS AVANSA TREBA PLATITI KOD ZAKLJUČIVANJA PRED-KUPOPRODAJNOG UGOVORA I KUPOPRODAJNOG UGOVORA?
Uobičajeni avans iznosi 10% od prodajne cijene ili drugačije ukoliko su suglasne obje ugovorne stranke.

DA LI JE MOGUĆE PLATITI POREZ NA KUPOPRODAJU NEKRETNINE U STRANOJ VALUTI?
Porez se plaća bankovnim ili transferom preko pošte. Iznos se pretvara u kune po srednjem tečaju Narodne Banke Hrvatske na dan isplate.